ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Wycena szkody OC — jak skutecznie walczyć o swoje?

Przeczytasz w 5 minut

OC, czyli ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, to rodzaj ubezpieczenia majątkowego, które zapewnia ochronę ubezpieczeniową, kiedy ubezpieczony będzie musiał naprawić szkodę wyrządzoną komuś i zgodnie z prawem ponosi za to odpowiedzialność. W przypadku kierowców obejmuje ono rekompensatę szkód, które powstały w wyniku spowodowania kolizji czy też wypadku drogowego i dotyczy zarówno szkód materialnych, jak i osobowych. Co warto wiedzieć na ten temat? Poniżej znajdują się najważniejsze informacje i wskazówki.

OC i wycena szkody — zrozum proces

Wypłata odszkodowania z OC może się odbyć tylko pod warunkiem, że ubezpieczyciel przyjmie odpowiedzialność odszkodowawczą. Dopiero wówczas możliwe jest wycenienie szkody. Wiele zależy od tego, w jakim stanie jest pojazd po kolizji. Jeśli nadaje się do naprawy, to ubezpieczyciel zakwalifikuje szkodę jako częściową i samodzielnie ustali kwotę, która jest potrzebna na pokrycie kosztów naprawy.

Jeśli wskutek wypadku pojazd został całkowicie zniszczony, a koszt naprawy przekroczyłby wartość rynkową pojazdu sprzed kolizji, znaczy to, że doszło do tak zwanej szkody całkowitej. Wówczas zadaniem ubezpieczyciela jest ustalenie kwoty odszkodowania na podstawie wartości niezdatnego do jazdy auta oraz wartości samochodu sprzed wypadku. Różnica między tymi wartościami będzie kwotą, jaka zostanie wypłacona w ramach ubezpieczenia. Sam wrak można wówczas sprzedać, a ubezpieczyciel może pomóc w znalezieniu nabywcy lub samodzielnie zająć się sprzedażą zniszczonego pojazdu.

Jak powstaje kosztorys szkody OC?

Powstawanie kosztorysu szkody OC to dość skomplikowany proces, który zaczyna się od dokonania wyceny naprawy pojazdu przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Ubezpieczyciel bazuje wówczas na aktualizowanych na bieżąco katalogach, w których znajdują się szczegółowe informacje na temat minimalnych i maksymalnych cen wszelkich części zamiennych oraz kosztów roboczogodzin, które są najczęściej uzależnione od konkretnego regionu.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Najbardziej aktualne publikacje pozwalają na uzyskanie miarodajnych informacji. Pierwszy kosztorys najczęściej opiera się na najniższych cenach za poszczególne części oraz wykonaną pracę, ponieważ ubezpieczyciel chce wydać jak najmniej pieniędzy. Często decyduje się na proponowanie części gorszej jakości, ale takie rozwiązanie nie jest satysfakcjonujące dla wielu klientów, którym zależy na tym, aby uniknąć dodatkowych kosztów napraw i wymiany w przyszłości.

Zbyt niska wycena szkody z OC — co robić?

Ubezpieczyciel zawsze działa w interesie własnym, a nie w interesie klienta, a w związku z tym wycena szkody z OC najczęściej jest zaniżona. Jakie metody są wówczas stosowane? Przede wszystkim wysokość odszkodowania jest obliczana nie na podstawie oryginalnych części, tylko tanich zamienników. Ponadto potrącana jest kwota za amortyzację części, stawki godzinowe warsztatów samochodowych są znacznie zaniżone, koszt auta zastępczego w ogóle nie jest uwzględniany, a wartość samochodu jest zaniżana przy jednoczesnym zawyżaniu ceny za wrak po szkodzie całkowitej.

Kalkulator wyceny szkody całkowitej

Wówczas w interesie kierowcy jest złożenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela, w którym muszą znaleźć się szczegółowe informacje o kwestiach, z którymi kierowca się nie zgadza, a także prośba o udowodnienie stanowiska towarzystwa ubezpieczeniowego. Warto również powołać się na opinię zewnętrznego rzeczoznawcy, który wykaże, jaka wysokość odszkodowania w danym przypadku byłaby optymalna. Zaniżanie wysokości odszkodowania to powszechny proceder, z którym można jednak skutecznie walczyć.

Wycena szkody z OC sprawcy — znaj swoje prawa

Wiele osób, które mają na koncie kolizję lub wypadek drogowy, nie mają pojęcia, jakie są ich prawa w procesie egzekwowania odszkodowania od ubezpieczyciela. W rezultacie towarzystwa ubezpieczeniowe korzystają na tej sytuacji, a ich klienci tracą niemałe pieniądze. W niemal dziewięćdziesięciu procentach przypadków wysokość odszkodowania jest zaniżona. Odszkodowanie z OC obejmuje nie tylko zniszczenia samochodu, ale również szkody fizyczne i psychiczne dotyczące poszkodowanego.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Jeśli chcemy wypłacić odszkodowanie z polisy sprawcy, należy po wypadku skontaktować się z jego ubezpieczycielem. Następnie rzeczoznawca towarzystwa ubezpieczeniowego wycenił szkody i w rezultacie powstaje wstępny kosztorys. Można również starać się o odszkodowanie za proces leczenia, rehabilitację czy nawet zwrot zarobków utraconych wskutek problemów zdrowotnych będących skutkiem wypadku. Warto o tym wiedzieć, ponieważ większość firm ubezpieczeniowych nie informuje o tym swoich klientów.

Zaniżona wycena szkody z OC — odwołanie i jego wzór

Większość wycen szkody z OC jest zaniżana, a osoby znające swoje prawa czy też opinie innych rzeczoznawców mogą starać się o uzyskanie większych pieniędzy niż te przewidziane we wstępnym kosztorysie. Należy wówczas napisać stosowane odwołanie od decyzji ubezpieczyciela, na którym w lewym górnym rogu znajdą się dane dotyczące imienia i nazwiska oraz adresu poszkodowanego, a w prawym górnym rogu nazwa miasta oraz dokładna data.

Pod nazwą miasta i datą należy umieścić nazwę towarzystwa ubezpieczeniowego wraz z adresem jego siedziby. Na środku strony musi znaleźć się tytuł „Odwołanie od wyceny szkody”, a pod nim główny tekst z odwołaniem, odnoszący się do decyzji wydanej w konkretnym dniu przez towarzystwo ubezpieczeniowe wraz z uzasadnieniem, oraz wszelkimi niezbędnymi załącznikami, takimi jak kosztorys zewnętrznego rzeczoznawcy czy notatka policji z miejsca zdarzenia. W prawym dolnym rogu należy się podpisać.

Walcz ze zbyt niską wyceną szkody OC

W zdecydowanej większości przypadków uczestnicy kolizji drogowych otrzymują znacząco zaniżone odszkodowanie, dlatego warto znać swoje prawa i podjąć z nimi walkę. Warto skorzystać z usług firmy Helpum, która zajmuje się dopłatami do odszkodowań i na własną rękę egzekwuje prawo do otrzymania większych pieniędzy z tytułu odszkodowania. Dzięki temu klienci firmy Helpum są odciążeni i nie muszą poświęcać czasu i energii na odzyskiwanie pieniędzy, które im się należą.

comments powered by Disqus