ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Odzyskiwanie odszkodowań

Odszkodowanie to forma rekompensaty za szkodę spowodowaną wypadkiem samochodowym, czynem zabronionym lub innym podobnym, przykrym zdarzeniem. Niestety poszkodowani często nie są w stanie samodzielnie uzyskać satysfakcjonującego odszkodowania. Ubezpieczyciele nierzadko wykorzystują nieznajomość przepisów i nagminnie wypłacają zaniżone odszkodowania. Poniżej zaprezentujemy Ci, krótki poradnik wyjaśniający procedurę odzyskiwania odszkodowań

1 Etap: Zgłoszenie szkody

Etap ten polega na zgłoszeniu szkody. To nic innego jak sformułowanie wysokości roszczenia i jego należytego uzasadnienia. W zależności od rodzaju, długotrwałości i stopnia zaawansowania szkody, możesz ubiegać się o świadczenia, takie jak: zadośćuczynienie za krzywdę (stres, dyskomfort psychiczny, strach wywołany poniesiona szkodą) lub odszkodowanie.

Jak i gdzie zgłosić szkodę?

Jeżeli masz już sformułowane roszczenie wykazujące szkodę i proponowane zadośćuczynienie, musisz potwierdzić to dokumentami, które będą świadczyły o poniesionych przez Ciebie kosztach. Chodzi tutaj np o:
  1. rachunki,
  2. faktury pokazujące koszty leczenia,
  3. dojazdów do placówek medycznych,
  4. opieki ,
  5. naprawy zniszczonego mienia.
Możesz dołączyć też dokładny opis poniesionej szkody oraz sytuacji rodzinno-materialnej. Wskazane roszczenia powinieneś kierować do zakładu ubezpieczeń, w którym ubezpieczona była osoba odpowiedzialna za szkodę.
Jeżeli chodzi o odszkodowania komunikacyjne, sprawa jest jasna. Każdy posiadacz pojazdu ma obowiązek zawarcia obowiązkowej umowy ubezpieczenia OC. W przypadku, gdy taka umowa nie została zawarta, lub gdy nie znasz osoby odpowiedzialnej za szkodę, roszczenie możesz zgłosić do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

Likwidacja szkody

Etap ten polega na wyczerpującym rozpatrzeniu przez zakład ubezpieczeń zgłoszonego roszczenia oraz oszacowaniu szkód, które powstały, a także na wydaniu decyzji o przyznaniu należnego odszkodowania i jego proponowanej wysokości lub odmowie wypłaty. Ubezpieczyciel ma 30 dni na podjęcie decyzji w sprawie, ale w niektórych przypadkach czas ten może ulec wydłużeniu nawet do 90 dni (muszą wystąpić tutaj problemy uniemożliwiające wcześniejszą wypłatę odszkodowania, takie jak trudności w ustaleniu wysokości należnego odszkodowania czy samej odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń).
Pamiętaj, że kwota odszkodowania, jaką zaproponuje ubezpieczyciel, nie musi być kwotą ostateczną. Od decyzji zakładu ubezpieczeń masz prawo się odwołać. Jeśli odwołanie nie przyniesie skutku, roszczenia możesz dochodzić na drodze sądowej. W takim przypadku zakład ubezpieczeń będzie musiał zastosować się do wyroku sądu

Kto się tym zajmuje?

Jeżeli szukasz kogoś, kto zajmie się odzyskaniem twojego odszkodowania, to trafiłeś w odpowiednie miejsce. Koniecznie skorzystaj z usług naszej firmy. Na podstawie twojego pełnomocnictwa dokładnie i szybko przeanalizujemy twoją sprawę, ustalimy podstawy prawne dochodzonych roszczeń, a także przygotujemy odpowiednie zgłoszenie szkody. Dzięki temu uzyskasz należne odszkodowanie. Jeżeli kwota zaproponowana przez zakład ubezpieczeń okaże się niewystarczająca, nasz zespół podejmie odpowiednie kroki prawne, aby na ścieżce sądowej uzyskać satysfakcjonującą kwotę odszkodowania.

Zobacz więcej w naszej bazie wiedzy

Odzyskiwanie odszkodowań - do kogo się zgłosić?