ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Miałeś stłuczkę, wypadek, a może przytrafiło ci się zalanie mieszkania albo pożar? Każde z wymienionych zdarzeń wymaga zgłoszenia ich ubezpieczycielowi.

Kiedy powinieneś sporządzić odwołanie

Odwołanie od decyzji napisać możesz zawsze, gdy jesteś niezadowolony z decyzji ubezpieczyciela. Powodem może być odmowa wypłaty odszkodowania albo zaniżenie jej wartości. Pamiętaj, że ubezpieczyciele starają się często wypłacać poszkodowanym mniej, niż wynika to z realnie poniesionej szkody. W ten sposób towarzystwa ubezpieczeniowe zwiększają swój zysk. Sporządzenie odwołania nic Cię nie kosztuje. Wysłać możesz je nawet mailem, a jego efektem może być zmiana stanowiska ubezpieczyciela.

Czy odwołanie napisać można samodzielnie

Sporządzenie odwołania wymaga jednak pewnej wiedzy i znajomości tego, jak funkcjonują firmy ubezpieczeniowe. Na szczęście na rynku istnieje podmiot, który może Ci pomóc. Helpum specjalizuje się w odzyskiwaniu odszkodowań od ubezpieczycieli. Dzięki nam otrzymasz profesjonalną pomoc, dzięki której ubezpieczyciel wypłaci Ci więcej pieniędzy. Pamiętaj, by zwrócić się do nas jak najszybciej, gdyż odkładanie tej czynności na przyszłość spowodować może zapomnienie wielu istotnych dla sprawy szczegółów bądź przeoczenie terminu przedawnienia. Napiszemy za Ciebie reklamację/odwołanie tak byś sam nie musiał się tym zajmować i miał pewność, że pracują dla Ciebie profesjonaliści.

Co zawierać powinno odwołanie od decyzji ubezpieczyciela

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela powinno zawierać wszystkie możliwe informacje oraz dowody mogące skłonić go do zmiany decyzji. Zatem zlecając sprawę Helpum, powinieneś podać takie informacje jak np. datę zdarzenia, ewentualnych uczestników, opisać co się stało, a czasem też załączyć dokumentację fotograficzną. W związku z tym, że odwołanie nie jest pismem procesowym, jego forma jest dowolna. Pamiętaj, że im Twoje stanowisko w piśmie jest lepiej uargumentowane, tym szansa na zmianę decyzji ubezpieczyciela jest większa, dlatego warto zlecić to profesjonalistom z Helpum.

Ile masz czasu na sporządzenie odwołania od decyzji ubezpieczyciela

Pamiętaj o obowiązujących terminach – należy zwrócić się do profesjonalistów jak najszybciej. Zgodnie z art. 819 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie poszkodowanego względem ubezpieczyciela, przedawnia się wraz z końcem roku kalendarzowego, w którym minęły trzy lata od zdarzenia. Termin ten biegnie od momentu, kiedy dowiedziałeś się o powstaniu szkody albo przy należytej ostrożności mogłeś się dowiedzieć. Czas ten nie może być jednak dłuższy niż 10 lat od powstania szkody – zgodnie z art. 442 § 1 Kodeksu cywilnego. Natomiast jeżeli szkoda powstała w wyniku przestępstwa (np. w wyniku zdarzenia drogowego, w którym ktoś został poszkodowany), okres przedawnienia wynosi aż 20 lat.
Gdy Twoje odwołanie dotrze już do ubezpieczyciela, ten ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Zdarza się jednak, w przypadku spraw szczególnie skomplikowanych, że termin ten wydłużany jest do 60 dni albo, że ubezpieczyciel nie zmieści się we wskazanym wyżej terminie. Do tej ostatniej możliwości odniósł się Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 13 czerwca 2018 r. (sygnatura sprawy III CZP 113/17). Wskazano w nim, że brak odpowiedzi na reklamację przez 30 dni nie wyłącza całkowicie możliwości kwestionowania przez ubezpieczyciela zasadności dochodzonego roszczenia. Na towarzystwo ubezpieczeniowe spada jednak ciężar udowodnienia, że dane roszczenie nie przysługuje lub przysługuje w niższej wysokości. Jeśli natomiast ubezpieczyciel udzieli odpowiedzi w terminie, to w ewentualnym postępowaniu sądowym ciężar udowodnienia zasadności reklamacji spoczywa na niezadowolonym kliencie. Zatem w przypadku gdy sprawa znajdzie swój finał w sądzie, przy braku odpowiedzi ze strony ubezpieczyciela, poszkodowany znajduje się w uprzywilejowanej pozycji.

Dlaczego warto sporządzić odwołanie?

Poważnym problemem, z którym muszą mierzyć się poszkodowani, jest regularne zaniżanie odszkodowań przez ubezpieczycieli. Prawdopodobnie w Twojej sprawie było tak samo! Zarówno w przypadku zdarzeń drogowych (kolizji, wypadków), jak i zalań, pożarów czy szkód rolniczych, towarzystwa ubezpieczeniowe, zwiększając swój zysk, wypłacają kwoty odszkodowań, które nie pozwolą Ci na naprawę samochodu, remontu domu czy mieszkania. Zatem, jeśli podejrzewasz, że odszkodowanie zostało zaniżone, koniecznie odwołaj się od decyzji ubezpieczyciela, korzystając przy tym z pomocy specjalistów.

Zobacz więcej w naszej bazie wiedzy

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela - co warto wiedzieć o przedawnieniu?
Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela?
Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w sprawie szkody całkowitej – instrukcja krok po kroku