ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Odszkodowanie za zmarnowany urlop — walcz o swoje prawa!

Przeczytasz w 4 minut

Bardzo wielu ludzi pracuje przez cały rok, aby w okresie wakacyjnym odpocząć i naładować akumulatory przed powrotem do codziennych obowiązków. Zdarza się jednak, że wymarzone wakacyjne wyjazdy okazują się być długim pasmem niepowodzeń, nieporozumień i okoliczności, których wolelibyśmy uniknąć. Jeśli organizator wycieczki finalnie nie zapewnia nam warunków, jakie obiecywał na początku, to mamy prawo do odszkodowania. Co warto wiedzieć na ten temat? I jak walczyć o rekompensatę?

Podstawa prawna — odszkodowanie za zmarnowany urlop i zadośćuczynienie

Kwestia odszkodowania za zmarnowany urlop jest regulowana przez polskie prawo i warto o tym wiedzieć, aby walczyć o sprawiedliwe rozwiązanie tego rodzaju spraw. W tym wypadku podstawę prawną do dochodzenia oraz zadośćuczynienia od biura podróży za zmarnowany urlop stanowi art. 13 dyrektywy 2015/2302 z dnia 25 listopada 2015 roku.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Artykuł ten mówi o tym, że państwa członkowskie zapewniają, aby organizator był odpowiedzialny za wykonanie usług turystycznych objętych umową o udział w imprezie turystycznej, bez względu na to, czy usługi te mają być wykonane przez organizatora, czy też przez innych dostawców usług turystycznych. W polskim prawie kwestia ta została uregulowana w ustawie z dnia 24 listopada 2017 roku o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Ustawa ta obowiązuje oficjalnie od 1 lipca 2018 roku i zastąpiła obowiązującą wcześniej ustawę o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 roku.

Zmarnowany urlop — orzecznictwo, czyli co mówią wyroki?

Jeśli wakacje nie były zgodne z umową, to klient ma prawo złożyć reklamację i domagać się odszkodowania od biura podróży. W ustaleniu wysokości przysługujących roszczeń bardzo pomocna może okazać się tak zwana Tabela Frankfurcka, czyli dokument opracowany przez sąd w Niemczech. Wymienione są w niej najróżniejsze wady usług turystycznych oraz proponowane odszkodowania za niewywiązanie się z umowy przez biuro podróży.

W Polsce nie jest to dokument obowiązujący powszechnie, ale coraz częściej Sądy stosują ją jako pomoc podczas ustalania wysokości odszkodowania należnego konsumentom. Dokument ten zakłada na przykład, że brak obiecanego balkonu czy widoku na morze powinien usługodawcę kosztować od 5 do 10 procent ceny wycieczki, a z kolei hałas w nocy od 10 do 40 procent. Tabela ta stanowi w niektórych przypadkach ważny punkt odniesienia, ale w wielu przypadkach wciąż nie ma znaczenia cena wycieczki, tylko rozmiar szkód poniesionych przez klienta biura podróży.

Wysokość zadośćuczynienia za zmarnowany urlop — jak jest obliczana?

W tym wypadku odszkodowanie przyznawane jest klientom, którzy na wakacjach nie otrzymali określonych, obiecanych im usług z winy biura podróży lub usługodawców obecnych na miejscu. Celem zadośćuczynienia jest zrekompensowanie klientowi zakłócenia komfortu psychicznego oraz naruszenia prawa do spokojnego wypoczynku. Według Sądu Okręgowego w Lublinie punktem odniesienia podczas wyliczania wysokości odszkodowania jest w tym wypadku stopień winy organizatora oraz rozmiar dyskomfortu i krzywd doznanych przez klientów, spowodowanych nienależytym wykonaniem zobowiązań przez biuro podróży.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

W polskim prawie cena wycieczki najczęściej nie ma żadnego znaczenia, a pod uwagę bierze się przewinienia organizatora oraz skalę strat poniesionych przez klientów, którzy nastawiali się na odpoczynek w konkretnych warunkach. Reklamowane warunki pobytu są więc ściśle porównywane z pierwotną ofertą, a następnie konfrontowane z informacjami na temat odpowiedzialności organizatora, a przede wszystkim z niezadowoleniem klienta.

Reklamacja za zmarnowany urlop — jakie sytuacje do niej uprawniają?

Lista sytuacji, które uprawniają do reklamacji za zmarnowany urlop jest długa, a otwierają ją problemy z przelotem, standard hotelu zaniżony w stosunku do ofertowanego, złej jakości wyżywienia czy brudne plaże. Biuro podróży odpowiada również za wszelkie nieprawidłowości, do których dochodzi z winy podwykonawców.

O odszkodowanie można więc walczyć w przypadku: zgubionego lub ukradziono bagażu w hotelu, brudnych pokojów hotelowych, braku obiecanego widoku z pokoju hotelowego czy też zakłócania ciszy nocnej przez innych gości (czym powinna się zająć obsługa hotelowa, aby zapewnić innym gościom komfort i możliwość odpoczywania). Klienci mają prawo walczyć o zwrot pieniędzy również wtedy, kiedy w hotelu nie są dostępne obiecywane w katalogu atrakcje, takie jak basen ze zjeżdżalniami, wycieczki fakultatywne czy animacje dla najmłodszych podróżujących.

Walcz o swoje prawa — dodatek za zmarnowany urlop

W przypadku wielu reklamacji biura podróży uchylają się od odpowiedzialności za wspomniane wyżej błędy. W rezultacie niezadowolonym klientom pozostaje świadomość, że zapłacili sporo pieniędzy za wakacje, które nie miały wiele wspólnego z tym, czego oczekiwali i które zapewniły im więcej stresu niż relaksu. Tymczasem już w trakcie trwania wakacji należy powiadomić organizatora o wszelkich nieprawidłowościach.

Klient ma prawo domagać się usunięcia ich (jeśli tylko jest to możliwe), świadczenia zastępczego o odpowiedniej jakości, a nawet odstąpić od umowy bez ponoszenia kosztów i z zapewnionym powrotem do kraju. Reklamację do biura podróży należy złożyć w terminie określonym w regulaminie biura podróży, a jeśli wartość odszkodowania lub zadośćuczynienia będzie zaniżona, jedyną opcją jest walka z biurem podróży na drodze sądowej. W sądzie pozew taki można złożyć do trzech lat od zakończenia wyjazdu — należy zawrzeć w nim dokumentację oraz zdjęcia stanowiące dowody.

Batalie z biurami podróży, które nie wywiązują się z umowy, bywają skomplikowane i energochłonne. Warto zatem skorzystać z usług profesjonalistów z firmy Helpum, którzy dokładnie analizują każdy przypadek i wspierają klientów na każdym etapie tego procesu. Wystarczy skontaktować się z firmą, opisać swój przypadek i załączyć niezbędną dokumentację, aby pracownicy firmy podjęli rozmowy i negocjacje z biurem podróży. Jeśli będzie to konieczne, to właśnie oni będą reprezentowali klienta podczas postępowania sądowego.

comments powered by Disqus