ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Jak wygląda wycena szkód w mieszkaniu?

Przeczytasz w 4 minut

W sytuacji, gdy mieszkanie uległo szkodzie w wyniku zalania, pożaru czy innego wypadku, właściciel nieruchomości może starać się odszkodowanie za poniesione straty. Jednak aby uzyskać takie odszkodowanie, konieczne jest przeprowadzenie wyceny szkód. Wycena ta ma na celu ustalenie wartości szkód w mieszkaniu oraz określenie sumy, która zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela. W poniższym artykule opiszemy, jak wygląda procedura wyceny szkód w mieszkaniu.

Wycena szkody w mieszkaniu – na czym polega?

Wycena szkód w mieszkaniu polega na dokładnym określeniu wartości wszystkich elementów, które uległy uszkodzeniu w wyniku wypadku. W zależności od rodzaju szkody, do wyceny mogą zostać uwzględnione m.in. elementy wyposażenia, instalacje wodno-kanalizacyjne, meble, sprzęty AGD czy też posadzki, ściany, sufity i inne elementy budowlane.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Procedura wyceny szkód rozpoczyna się od dokładnego oględzin mieszkania. Właściciel nieruchomości musi wskazać rzeczoznawcy ubezpieczeniowemu wszystkie elementy, które uległy uszkodzeniu oraz przedstawić dokumentację ubezpieczeniową. W trakcie oględzin, rzeczoznawca dokładnie analizuje stan mieszkania, sporządza dokumentację fotograficzną oraz notatki, na podstawie których będzie mógł dokładnie oszacować wartość szkody.

Wycena szkody po zalaniu mieszkania – jak wygląda procedura?

Jednym z najczęściej występujących przypadków szkód w mieszkaniu jest szkoda po zalaniu. W przypadku takiej szkody, konieczne jest przeprowadzenie dodatkowych czynności. W pierwszej kolejności należy usunąć wodę z mieszkania oraz dokładnie osuszyć uszkodzone elementy. Następnie, konieczne jest dokładne wyposażenie pomieszczeń, aby możliwe było dokładne oszacowanie wartości szkody. Po wykonaniu tych czynności, rzeczoznawca ubezpieczeniowy przystępuje do dokładnej wyceny szkód. Na podstawie analizy stanu mieszkania, a także uszkodzeń elementów wyposażenia, mebli i innych elementów, rzeczoznawca ustala wartość szkody, która zostanie wypłacona przez ubezpieczyciela.

Rzeczoznawca a wycena szkody mieszkania

W przypadku wyceny szkód w mieszkaniu, bardzo ważną rolę odgrywa rzeczoznawca ubezpieczeniowy. To on przeprowadza oględziny uszkodzonego mieszkania oraz ocenia wartość szkody, na podstawie której zostanie wypłacone odszkodowanie. Rzeczoznawca powinien być wykwalifikowanym specjalistą, posiadającym odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w dziedzinie wyceny szkód. Warto zwrócić uwagę na to, czy rzeczoznawca ma uprawnienia do wykonywania tej profesji oraz, czy jest wpisany na listę rzeczoznawców prowadzoną przez Polską Izbę Rzeczoznawców.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Rzeczoznawca powinien dokładnie zbadać uszkodzone mieszkanie oraz sporządzić dokumentację fotograficzną. W oparciu o materiały oraz informacje uzyskane od właściciela mieszkania, rzeczoznawca dokonuje wyceny szkody. Wartość szkody powinna być obiektywna i adekwatna do poniesionych strat. Rzeczoznawca ubezpieczeniowy jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa oraz kodeksu etyki zawodowej. Powinien działać w sposób niezależny i obiektywny, a jego wycena powinna być zgodna z rzeczywistym stanem uszkodzeń.

Odwołanie od wyceny szkody mieszkania

Jeśli uzyskana wycena szkody w mieszkaniu wydaje nam się niesprawiedliwa lub nieodpowiadająca faktycznym stratom, istnieje możliwość odwołania się od niej. W takim przypadku konieczne jest przede wszystkim uzasadnienie swojego stanowiska i zebranie dodatkowych dowodów potwierdzających wysokość poniesionej szkody. Odwołanie od wyceny szkody w mieszkaniu należy złożyć u ubezpieczyciela, który przeprowadził pierwotną wycenę. Warto pamiętać, że czas na złożenie odwołania może być ograniczony i zależy od konkretnych postanowień umowy ubezpieczenia. Zazwyczaj jednak mamy na to około miesiąca od otrzymania pierwotnej wyceny.

Ubezpieczyciel zobowiązany jest do ponownego rozpatrzenia sprawy i przeprowadzenia dodatkowych badań, jeśli odwołanie wydaje się uzasadnione. Warto jednak pamiętać, że nawet po ponownej wycenie, wysokość odszkodowania może wciąż nie odpowiadać naszym oczekiwaniom. Jeśli uważamy, że nasza sprawa nie została rozpatrzona odpowiednio i wciąż uważamy, że wycena szkody jest zbyt niska, mamy prawo do skorzystania z innych form rozwiązywania sporów. W Polsce działa wiele instytucji, które oferują pomoc w tego typu sytuacjach, np. Rzecznik Finansowy czy Krajowa Izba Rozjemcza.

Warto pamiętać, że proces wyceny szkody w mieszkaniu może być czasochłonny i skomplikowany, dlatego istotne jest, aby właściciel mieszkania był cierpliwy i nie zniechęcał się w przypadku problemów lub nieporozumień. W sytuacjach, gdy odszkodowanie jest niezbędne do naprawy szkód, czas jest bardzo ważny, dlatego nie należy zwlekać ze zgłoszeniem szkody. Przy wyborze rzeczoznawcy warto zwrócić uwagę na jego doświadczenie i wiedzę w dziedzinie wyceny szkód w mieszkaniach. Odpowiednio przeprowadzona wycena szkody to podstawa do uzyskania satysfakcjonującej kwoty odszkodowania, co umożliwi naprawę uszkodzeń mieszkania.

W przypadku odwołania od wyceny szkody, warto skorzystać z pomocy rzeczoznawcy weryfikującego, który może pomóc w zwiększeniu kwoty odszkodowania, jeśli pierwotna wycena została niedoszacowana. Dzięki takiemu podejściu właściciel mieszkania może uzyskać adekwatne odszkodowanie, które pokryje koszty naprawy szkód i umożliwi powrót do normalnego funkcjonowania w mieszkaniu.

comments powered by Disqus