ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela za uszczerbek na zdrowiu – kiedy ma to sens?

Przeczytasz w 4 minut

Sytuacje uszczerbku na zdrowiu są nieprzewidywalne i mogą się zdarzyć w różnych momentach życia, przykładowo podczas wykonywania pracy lub zwykłych czynności domowych. Wiele osób ubezpiecza się na takie wypadki, wykupując polisę w ubezpieczalni, która daje poczucie bezpieczeństwa finansowego w razie jakiejkolwiek przykrej sytuacji. Jednak co zrobić, jeśli doświadczymy uszczerbku na zdrowiu, a ubezpieczyciel obliczy wartość odszkodowania nieprawidłowo, lub co gorsza, nie wypłaci odszkodowania? Zobacz, jak postąpić w takiej sytuacji i jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela.

Uszczerbek na zdrowiu i odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela

Szacuje się, że w Polsce wypadkom ulega corocznie prawie 500 000 osób. Wszelkie obrażenia najczęściej kończą się zwolnieniem chorobowym wystawionym przez lekarza, jednak poważniejsze urazy powodują tak zwany uszczerbek na zdrowiu, który może być całkowity lub częściowy. Jeżeli jesteś ubezpieczony, świadczenie za uszczerbek na zdrowiu może wynosić od 1 do 100% sumy ubezpieczenia. Dlatego im wyższa suma ubezpieczenia, tym wyższa kwota wypłaconego odszkodowania. Rodzaj i wysokość wypłacanych świadczeń zależy także od wariantu wykupionej polisy ubezpieczeniowej. W przypadku polis NWW, wysokość wszelkich wypłaconych świadczeń za uszczerbek na zdrowiu jest z góry określona w warunkach umowy ubezpieczeniowej. Uszczerbek na zdrowiu wyrażony jest w wartości procentowej, co jest następnie przekładane na procent z sumy ubezpieczenia – jeśli więc uszczerbek na zdrowiu został określony na 1%, to zostanie wypłacony 1% sumy ubezpieczenia.

W przypadku polis OC wysokość odszkodowania jest regulowana przez polskie prawo, a suma ubezpieczenia jest równa sumie gwarancyjnej. Suma gwarancyjna jest wartością ustalana przez Komisję Europejską i obecnie wynosi 1,22 mln euro. Do świadczeń w ramach polisy OC można zaliczyć: zwrot kosztów za leczenie, wyrównanie za utracony dochód, zadośćuczynienie, inne wydatki związane z leczeniem. Pamiętaj, że zawsze, gdy zdarzy się nieszczęśliwy wypadek i uważasz, że wypłacone odszkodowanie przez ubezpieczyciela jest za niskie, masz prawo odwołać się od decyzji.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela = trwały uszczerbek na zdrowiu

Według definicji trwały uszczerbek na zdrowiu to uszkodzenie, upośledzenie lub utrata funkcji danego nadrządu, organu lub układu w ciele ludzkim, wskutek nieprzewidywalnego, nieszczęśliwego wypadku. Aby uszczerbek na zdrowiu został uznany za trwały, dane upośledzenie pewnej czynności organizmu musi być trwałe lub nie rokować poprawy. Przykładowymi trwałymi uszczerbkami na zdrowiu mogą być: utrata części ciała, padaczka pourazowa czy uszkodzenie kręgosłupa.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Ubezpieczalnie określają zawsze uszczerbek na zdrowiu na podstawie załączonej dokumentacji medycznej. Jeżeli uważasz, że obliczona kwota odszkodowania jest niewspółmierna doznanym przez Ciebie krzywdom lub Twój trwały uszczerbek na zdrowiu nie został uznany, należy odwołać się od wystawionej decyzji i wnieść wniosek o przeprowadzenie badania przez komisję lekarską.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu – ile czasu na to mamy?

Czas na odwołanie się od decyzji ubezpieczyciela jest określony przez polskie prawo i wynosi do trzech lat. Jednak jeżeli jesteś nieusatysfakcjonowany decyzją ubezpieczyciela, nie należy zwlekać z odwołaniem – im szybciej to zrobisz, tym szybciej ubezpieczyciel będzie mieć możliwość rozpatrzyć reklamację i przelać brakujące środki. Należy pamiętać, że ubezpieczyciel ma obowiązek odpowiedzieć na Twoją reklamację w ciągu 30 dni od jej złożenia. Jeżeli nie otrzymasz odpowiedzi w tym terminie, to według prawa jest to jednoznaczne z akceptacją Twoich roszczeń.

Jak napisać odwołanie od decyzji ubezpieczyciela uszczerbek na zdrowiu?

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w przypadku uszczerbku na zdrowiu możesz napisać w sytuacjach kiedy:

  • otrzymane odszkodowanie jest niezgodne z Twoimi oczekiwaniami,
  • ubezpieczalnia odmówiła wypłaty odszkodowania,
  • ubezpieczyciel zaniżył rangę uszczerbku na zdrowiu.
Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Należy wiedzieć, że odwołanie nie musi opierać się na konkretnym wzorze, ale muszą znaleźć się w nim konkretne informacje:

  1. numer decyzji, której dotyczy sprawa/ numer polisy,
  2. dane dotyczące ubezpieczonego,
  3. uzasadnienie swojego odwołania.

Uzasadnienie jest istotnym elementem odwołania i może być połączone z wnioskiem o ponowne przeprowadzenie badań przez komisję lekarską. Jak wygląda przebieg takiej komisji? Specjalista dokładnie rozpatruje całą załączoną dokumentację medyczną poszkodowanego i zadaje pytania na temat przebiegu wypadku oraz jego skutków. Im dokładniej przekażesz wszelkie informacje podczas takiej komisji, tym lepiej. Pamiętaj, aby nigdy nie ukrywać faktów. Warto zaznaczyć, że odwołanie może być złożone w trzech formach:

  • formie pisemnej – poprzez zaniesienie dokumentów do towarzystwa ubezpieczeniowego lub wysłanie ich pocztą,
  • ustnie – podczas wizyty w oddziale lub telefonicznie,
  • w formie elektronicznej – przez formularz internetowy lub email udostępniony przez ubezpieczyciela.

Pamiętaj, że niezależnie od rodzaju wypadku, jaki Ci się przytrafił, masz prawo walczyć o uczciwą kwotę odszkodowania. Nie jest to skomplikowany proces, a może przynieść oczekiwane skutki.

comments powered by Disqus