ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl

Jak wygląda zgłoszenie szkody rolniczej?

Przeczytasz w 3 minut

Szkody rolnicze są niestety dość częstym zjawiskiem, które może negatywnie wpłynąć na sytuację finansową gospodarstwa rolnego. Dlatego też ważne jest, aby wiedzieć, jak zgłosić szkodę i jakie dokumenty są potrzebne do ubiegania się o odszkodowanie. W dzisiejszym artykule omówimy, jak wygląda zgłoszenie szkody rolniczej oraz jakie były najczęstsze przypadki szkód rolniczych w roku 2022.

Czym jest szkoda rolnicza?

Szkoda rolnicza to uszkodzenie lub zniszczenie upraw, zwierząt hodowlanych, budynków rolniczych lub maszyn i urządzeń rolniczych w wyniku nieprzewidywalnych zjawisk atmosferycznych, awarii lub innych sytuacji losowych. W przypadku szkód rolniczych warto pamiętać, że ubezpieczenie może okazać się bardzo pomocne i zabezpieczyć rolników przed dużymi stratami finansowymi. W tym celu warto zawrzeć polisę ubezpieczeniową na swoje gospodarstwo rolne, która będzie obejmowała nie tylko uprawy, ale także zwierzęta hodowlane, maszyny, urządzenia i budynki rolnicze.

Szkoda rolnicza 2022 - najczęstsze przypadki

Najczęstsze przypadki szkód rolniczych, występujących w roku 2022 to:

  • gradobicie - jest jednym z najpoważniejszych problemów dla rolników, ponieważ może całkowicie zniszczyć uprawy w ciągu kilku minut,
  • powódź - jest częstym problemem zwłaszcza w okresie wiosennym, kiedy to duże ilości wody z topniejącego śniegu lub ulewnych deszczów mogą powodować zalanie terenów rolniczych,
  • susza - występuje w okresach letnich i może prowadzić do utraty plonów lub nawet całkowitej utraty upraw,
  • huragan - to zjawisko, które występuje przede wszystkim w krajach o cieplejszym klimacie, ale w Polsce również mogą pojawiać się silne wiatry i burze.

Szkody rolnicze mogą również wynikać z innych sytuacji losowych, takich jak kradzież, wandalizm, czy awaria sprzętu. W przypadku szkód łowieckich zniszczone uprawy i zwierzęta hodowlane wyrządzają dziki. W takim przypadku szkody szacuje łowczy, który będzie szacował wysokość odszkodowania.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Szkody łowieckie szacowanie - jak wyliczyć odszkodowanie?

W przypadku szkód łowieckich, na szacowanie szkód i wyliczenie wysokości odszkodowania składa się łowczy, który ma stosowne uprawnienia. Warto jednak pamiętać, że szkoda powinna zostać zgłoszona do 14 dni od daty zauważenia uszkodzeń lub strat. W przeciwnym razie odszkodowanie może zostać zmniejszone lub nawet odmówione. Po zgłoszeniu szkody łowieckiej łowczy przeprowadza oględziny terenu i ocenia zakres szkód, w tym m.in.:

  • Liczbę zwierząt hodowlanych lub dzikich zabitych albo rannych.
  • Wartość zniszczonych upraw.
  • Wartość uszkodzonych budynków i urządzeń.

Na podstawie tych informacji łowczy wylicza wysokość odszkodowania, która powinna obejmować koszty poniesione w wyniku szkody oraz stracone zyski. Wysokość odszkodowania może być także uzależniona od specyfikacji ubezpieczenia. W przypadku, gdy szkody są poważne lub ich zakres jest duży, łowczy może poprosić o pomoc ekspertów z różnych dziedzin, takich jak weterynarz, agronom, czy inżynier budowlany.

Zgłoszenie szkody rolniczej powinno być dokonane jak najszybciej po zauważeniu szkody. Należy wówczas skontaktować się z towarzystwem ubezpieczeniowym, w którym posiadamy polisę ubezpieczeniową. Wraz ze zgłoszeniem szkody powinniśmy przedstawić dokumenty potwierdzające jej wystąpienie, takie jak np. zdjęcia, protokoły szkód czy faktury. W niektórych przypadkach konieczne może być przeprowadzenie oględzin przez rzeczoznawcę lub przedstawienie dodatkowych dokumentów. Ważne jest również, aby szkodę zgłosić w terminie, określonym w umowie ubezpieczeniowej, ponieważ w przypadku przekroczenia terminu towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania lub zredukować jego wysokość.

Potrzebujesz pomocy z podobną sprawą?

Zadzwoń (+48) 605 879 003 lub napisz kontakt@helpum.pl

Zgłoszenie szkody rolniczej jest ważnym elementem w procesie ubiegania się o odszkodowanie. Dlatego też warto wiedzieć, jakie dokumenty są potrzebne i jakie są najczęstsze przypadki szkód rolniczych. Warto pamiętać, że szybkie zgłoszenie szkody i przedstawienie wszystkich niezbędnych dokumentów może pomóc w uzyskaniu odszkodowania w odpowiedniej wysokości. Zwróćmy uwagę, aby dokładnie zapoznać się z warunkami naszej polisy ubezpieczeniowej i terminami zgłaszania szkód. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub pytań zawsze możemy skontaktować się z naszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które pomoże nam w procesie zgłaszania szkody.

comments powered by Disqus