ul. św. Marcin 29/8, 61-806 Poznań kontakt@helpum.pl